• Homepage
 • O mně / About Me
 • Dílo / Works
 • Fotografie / Photography
 • Kontakty / Contacts
 • RNDr. Peter Zamarovský, CSc. akademický pracovník ČVUT v Praze

  Cesta omylu je i cestou pravdy.
  The path of error is the path of truth.
  (Hans Reichenbach)

  Vlastní knihy

  ZAMAROVSKÝ, Peter: Mýtus nekonečno, Praha: Karolinum, 2018.

   

  Kniha představuje pohled do historického a filosofického zákulisí matematiky a fyziky. Zamýšlel jsem ji pro širší spektrum zájemců, od studentů a zvídavých laiků, až po matematiky a fyziky, kteří se zajímají o hlubší zázemí svých věd. Doufám, že v ní naleznou něco zajímavého i sami historikové a filosofové vědy. Téma jsem pojednal lehčím esejistickým stylem. Pro lepší srozumitelnost zjednodušuji, co lze. Nemyslím totiž, že by matematický text měl být srozumitelný pouze matematikům, fyzikální fyzikům a filosofický jen hrstce filosofů, jak tomu nezřídka bývá.

  Téma nekonečna zabíhá do oblastí, se kterými nemáme přímých zkušeností. Branou k nekonečnu se tak stává až filosofie matematiky a fyziky, vědomá i ta nevědomá. Pozornost přitom věnuji i směrům netradičním, o kterých se literatura obvykle nezmiňuje. Jsou to ale právě tyto směry, které umožňují uvidět nekonečno v jiné perspektivě. To se týká i koncepcí nedávno zesnulého českého matematika profesora Petra Vopěnky, jemuž je kniha věnována. Vopěnky si velmi vážím, i když s ním občas polemizuji. Jak však lépe oslavit myslitele, než debatou o jeho názorech? Myšlenky, o kterých se nemluví, jsou mrtvé.

   

  ZAMAROVSKÝ, Peter: Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe. Praha: AGA, 2011.

  Otázka "Proč je v noci tma?" vypadá snad banálně až hloupě. Ve skutečnosti jde o mimořádně plodnou otázku, kterou si kladli filosofové i astronomové už od dob renesance. Odpověď se dozvěděli teprve nedávno. Je to už odpověď konečná?

  Ukázky textu:

  Předmluva

  Miliardy cizích sluncí, aneb proč by v noci tma být neměla

  Aktéři našeho příběhu

   

   

  VÍCE INFORMACÍ

  ZAKOUPIT KNIHU


   

  ZAMAROVSKÝ, Peter. Příběh antické filosofie: antická filosofie pro nefilosofy. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2005.

  Publikace je zamýšlena jako studijní pomůcka pro studenty ČVUT i ostatních technických vysokých škol, ale i pro širší okruh čtenářů, zejména pro ty, kteří se snaží hledat interdisciplinární souvislosti dnešního vědeckého a filozofického poznání a jeho kořeny, například pro techniky a přírodovědce. Filozofická veřejnost by naopak mohla najít jiné pohledy na tradiční filozofická témata, vedené ze stanoviska soudobých přírodních a technických věd i moderní matematiky. 

   

  ZAKOUPIT KNIHU

  stránky vytvořeny službou