• Homepage
 • O mně / About Me
 • Dílo / Works
 • Fotografie / Photography
 • Kontakty / Contacts
 • RNDr. Peter Zamarovský, CSc. akademický pracovník ČVUT v Praze

  Cesta omylu je i cestou pravdy.
  The path of error is the path of truth.
  (Hans Reichenbach)

  Papers

  Various Articles

  Zamarovský P.: Nad šípem času (Vesmír 76, 153, březen 1997):

  Zamarovský P., 400 let astronomického dalekohledu, Pokroky matematiky , fyziky a astronomie, č. 2, 54/2009, Praha 2009, p. 94-111

  Zamarovský P., Cosmos, time and Creation, Acta Polytechnica, 50, No.6/2010, p. 86-89

  Zamarovský P., Nad článkem Jiřího Váchy (Vesmír)

  Zamarovský P., Redukcionismus (Čs .čas .fyz.)

  Zamarovský P., On the Hawking – Mlodinow "Grand Design" (Organon F)

  Zamarovský P.,

   

  Together with Dagmar Krejčí

  Krejčí D., Zamarovský P., Mysterious Lute Player in Rekhmire`s Tomb (TT100), Gottinger Miszellen, Betrage zur agyptologischen Diskussion, Heft 227, Gottingen 2010, p. 61-63

  Krejčí D., Zamarovský P.: Za hudbou dávných časů (Vesmír 90, prosinec 2011):

   

  Interviews and Newspaper Articles

  Rodina a škola (LVIII, 6, červen 2011)

  Lidové noviny (2011)

   

  Conferences

  Jsou reálná čísla opravdu reálná? (Brno 2006)

  Spor o bytí prázdného prostoru a Machův omyl (Mach a současná fyzika, Brno 2008)

  Je bioevoluce součástí kosmoevoluce? (v Evoluce a věda, Nymburk 2008, str. 143)

  Skepse a věda 

  Mýtus pravdivosti a pravdivost mýtu fotografie (Úvahy o pravdivosti, Filosofia, Praha 2001, str. 95-108)

  Metafyzika, antimetafyzika a fyzika (Sborník k 50. výročí založení fakulty FEL, str. 191)

  Chaos, entropie a otázka objektivity (Chaos, věda a filosofie, Filosofia, Praha 1999, str. 336)

  Konvence v pojímání času (Konvence ve vědě a filosofii, Praha 2000, str. 228)

  Matematika, fyzika a krize objektivismu (Realismus ve vědě a filosofii, Filosofia, Praha 1995, str 194-205)

  Cesty k fysikálnímu pojetí času, (Čas a doba, Schole Filosofia, Liberec 1999, str. 42-71)

  Od metafyziky k fyzice času a prostoru (Čas a doba, Schole Filosofia, Liberec 1996)

  stránky vytvořeny službou